پوستر فیلم  بوبا

بوبا

Booba

سریالانگلیسی
.3دقیقه
انیمیشن «بوبا» درباره موجودی با نمک و داستان های اطرافش است. او همیشه خود را در موقعیت های خنده دار قرار می دهد و به دنبال کشف دنیای اطراف خود است.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

تصاویر و جزییات سریال بوبا

 سریال بوبا
 سریال بوبا
 سریال بوبا
 سریال بوبا
 سریال بوبا

عوامل سازنده سریال بوبا

درباره سریال بوبا

انیمیشن «بوبا» درباره موجودی با نمک و داستان های اطرافش است. او همیشه خود را در موقعیت های خنده دار قرار می دهد و به دنبال کشف دنیای اطراف خود است.