جوجه اردک زشت

Ugly Duckling

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جوجه اردک زشت

کارگردان: محمدطه ناطقی

محصولایران
مستند «جوجه اردک زشت» روایت گامی نو در تدریس دروس کاربردی به محصلان آموزش و پرورش است. با توجه به این که درس هایی که در مدارس تدریس می شدند مهارت های کاربردی برای زندگی فردی و اجتماعی شان به دانش آموزان آموزش نمی دهند، مسئولین مربوطه برآن شدند تا دروسی را ارائه کنند که پاسخگوی نیازهای دانش آموزان با...

عوامل سازنده مستند جوجه اردک زشت