پوستر فیلم  جوجه اردک زشت

جوجه اردک زشت

Ugly Duckling

مستندایرانی
.23دقیقه
مستند «جوجه اردک زشت» روایت گامی نو در تدریس دروس کاربردی به محصلان آموزش و پرورش است. با توجه به این که درس هایی که در مدارس تدریس می شدند مهارت های ...

عوامل سازنده مستند جوجه اردک زشت

درباره مستند جوجه اردک زشت

مستند «جوجه اردک زشت» روایت گامی نو در تدریس دروس کاربردی به محصلان آموزش و پرورش است. با توجه به این که درس هایی که در مدارس تدریس می شدند مهارت های کاربردی برای زندگی فردی و اجتماعی شان به دانش آموزان آموزش نمی دهند، مسئولین مربوطه برآن شدند تا دروسی را ارائه کنند که پاسخگوی نیازهای دانش آموزان باشد؛ اما این دروس خاص، معلم خاص ندارد. «محمدرضا محمدی» معلم ریاضی و معلم نمونه ورامین، با ورود به حیطه تدریس کتاب تفکر و رسانه، قدم های بلندی در جهت پاسخگویی به ابهامات سایر معلمان درخصوص تدریس این درس برداشته است.