پوستر فیلم  یاکاری: سفری دیدنی

یاکاری: سفری دیدنی

انیمیشنبلژیکی
.1ساعت و20دقیقه
انیمیشن «یاکاری: سفری دیدنی» درباره پسری سرخ پوست به نام «یاکاری» است. با حرکت قبیله سرخ پوست‌ ها به سوی سرزمینی جدید، یاکاری ماجراجویی خود را در دنیایی از ناشناخته‌ ها شروع می کند، او در مسیر خود با عقابی اسرارآمیز ملاقات می کند که یکی از پرهای خود را به او هدیه می دهد و باعث می شود تا بتواند، با حیوانات صحبت کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن یاکاری: سفری دیدنی

Caroline Duvochel
Xavier Giacometti
Guillaume Poyet

خلاصه محتوا

انیمیشن «یاکاری: سفری دیدنی» درباره پسری سرخ پوست به نام «یاکاری» است. با حرکت قبیله سرخ پوست‌ ها به سوی سرزمینی جدید، یاکاری ماجراجویی خود را در دنیایی از ناشناخته‌ ها شروع می کند، او در مسیر خود با عقابی اسرارآمیز ملاقات می کند که یکی از پرهای خود را به او هدیه می دهد و باعث می شود تا بتواند، با حیوانات صحبت کند.