پوستر فیلم  فرشته ها با هم می آیند

فرشته ها با هم می آیند

Angels Come Together

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «فرشته ها با هم می آیند» به کارگردانی و نویسندگی «حامد محمدی» درباره زندگی روحانی جوانی به نام «احمد» است که با همسرش «لیلا» زندگی را به سختی و ت...

عوامل سازنده فیلم فرشته ها با هم می آیند

حامد محمدی
منوچهر محمدی
حامد محمدی
میثم موئینی

درباره فیلم فرشته ها با هم می آیند

فیلم «فرشته ها با هم می آیند» به کارگردانی و نویسندگی «حامد محمدی» درباره زندگی روحانی جوانی به نام «احمد» است که با همسرش «لیلا» زندگی را به سختی و تنگدستی می گذرانند. احمد برای تامین معاش خانواده، در کنار تحصیل در حوزه، به کار برق کشی ساختمان نیز اشتغال دارد. دراین فیلم «جواد عزتی» و «نازنین بیاتی» بازی کرده اند.