مسیر خون
بستن
پوستر فیلم  مسیر خون

مسیر خون

Path Of Blood

مستندانگلیسی
.1ساعت و27دقیقه
مستند «مسیر خون» درباره خلبانان جوانی است که در اردوگاه بوت جهادی، در عربستان سعودی، مجبور به سرنگونی دولت عربستان سعودی شدند. آن ها سه خودرو بمب وحشت...

تصاویر و جزییات مستند مسیر خون

عوامل سازنده مستند مسیر خون

Jonathan Hacker
Jonathan HackerPeter Oberth
Chad Hobson
Peter HaddonKirsi Pyy

درباره مستند مسیر خون

مستند «مسیر خون» درباره خلبانان جوانی است که در اردوگاه بوت جهادی، در عربستان سعودی، مجبور به سرنگونی دولت عربستان سعودی شدند. آن ها سه خودرو بمب وحشتناک را در ترکیبات غربی در مرکز شهر ریاض منفجر کردند.