مسیر خون
بستن
پوستر فیلم  مسیر خون

مسیر خون

مستندانگلیسی
.1ساعت و27دقیقه
مستند «مسیر خون» درباره خلبانان جوانی است که در اردوگاه بوت جهادی، در عربستان سعودی، مجبور به سرنگونی دولت عربستان سعودی شدند. آن ها سه خودرو بمب وحشتناک را در ترکیبات غربی در مرکز شهر ریاض منفجر کردند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند مسیر خون

Jonathan Hacker
Jonathan HackerPeter Oberth
Chad Hobson
Peter HaddonKirsi Pyy

خلاصه محتوا

مستند «مسیر خون» درباره خلبانان جوانی است که در اردوگاه بوت جهادی، در عربستان سعودی، مجبور به سرنگونی دولت عربستان سعودی شدند. آن ها سه خودرو بمب وحشتناک را در ترکیبات غربی در مرکز شهر ریاض منفجر کردند.