پوستر فیلم  به آهستگی

به آهستگی

Gradually

فیلمایرانی
.1ساعت و10دقیقه
فیلم «به آهستگی» داستان «محمود» کارگر جوش‌ کار خط راه‌ آهن در جنوب ایران، با تماس تلفنی می ‌فهمد که «پری» همسرش منزل را ترک کرده است. همه شواهد نشان ا...

تصاویر و جزییات فیلم به آهستگی

 فیلم به آهستگی
 فیلم به آهستگی
 فیلم به آهستگی
 فیلم به آهستگی
 فیلم به آهستگی

عوامل سازنده فیلم به آهستگی

مازیار میری
جهانگیر کوثری
مازیار میری

درباره فیلم به آهستگی

فیلم «به آهستگی» داستان «محمود» کارگر جوش‌ کار خط راه‌ آهن در جنوب ایران، با تماس تلفنی می ‌فهمد که «پری» همسرش منزل را ترک کرده است. همه شواهد نشان از خیانت «پری» دارد، اما مرز بین داوری و باور، «محمود» را وادار به جستجو می ‌کند.