پوستر فیلم  بازگشت دوباره به جهنم

بازگشت دوباره به جهنم

Hell And Back Again

.1ساعت و24دقیقه
مستند «بازگشت دوباره به جهنم» جنگ در افغانستان و حملاتی که به آنجا انجام می شود و کشته شدن سربازان در این حملات و خانواده هایی که چشم انتظار فرزندان خ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند بازگشت دوباره به جهنم

 مستند بازگشت دوباره به جهنم
 مستند بازگشت دوباره به جهنم
 مستند بازگشت دوباره به جهنم
 مستند بازگشت دوباره به جهنم
 مستند بازگشت دوباره به جهنم

عوامل سازنده مستند بازگشت دوباره به جهنم

Danfung Dennis
Danfung DennisMartin Herring
J. Ralph
Fiona Otway

درباره مستند بازگشت دوباره به جهنم

مستند «بازگشت دوباره به جهنم» جنگ در افغانستان و حملاتی که به آنجا انجام می شود و کشته شدن سربازان در این حملات و خانواده هایی که چشم انتظار فرزندان خود هستند، را روایت می کند.