پوستر فیلم  بازگشت دوباره به جهنم

بازگشت دوباره به جهنم

.1ساعت و24دقیقه
مستند «بازگشت دوباره به جهنم» جنگ در افغانستان و حملاتی که به آنجا انجام می شود و کشته شدن سربازان در این حملات و خانواده هایی که چشم انتظار فرزندان خود هستند، را روایت می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند بازگشت دوباره به جهنم

Danfung Dennis
Danfung DennisMartin Herring
J. Ralph
Fiona Otway

خلاصه محتوا

مستند «بازگشت دوباره به جهنم» جنگ در افغانستان و حملاتی که به آنجا انجام می شود و کشته شدن سربازان در این حملات و خانواده هایی که چشم انتظار فرزندان خود هستند، را روایت می کند.