سام آتش نشان
بستن

سام آتش نشانFireman Sam

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سام آتش نشان
پیش نمایش

محصولانگلیس
در یکی از روستاهای ولز، در یک ایستگاه آتش‌ نشانی، سام آتش‌ نشان با دیگر همکارانش مشغول به کار هستند. سام آتش نشان یکی از محبوب‌ترین افراد روستای ولز است. گاهی در روستا اتفاقات بدی می‌افتد که مردم به سرعت با آتش نشانی تماس می‌گیرند و آتش‌ نشانان فوری خود را به محل می‌رسانند.
Nia CeidiogRobin Lyons
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی