پوستر فیلم  ریشه ها

ریشه ها

Roots

.47دقیقه
سریال «ریشه ها» اقتباسی از ریشه های زندگی مرد سیاه پوستی به نام «الکس هیلی» است. تاریخچه یک مرد آفریقایی که به بردگی در آمریکا فروخته شده است.
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال ریشه ها

 سریال ریشه ها
 سریال ریشه ها
 سریال ریشه ها
 سریال ریشه ها
 سریال ریشه ها

درباره سریال ریشه ها

سریال «ریشه ها» اقتباسی از ریشه های زندگی مرد سیاه پوستی به نام «الکس هیلی» است. تاریخچه یک مرد آفریقایی که به بردگی در آمریکا فروخته شده است.