پوستر فیلم  حفاری

حفاری

.1ساعت و46دقیقه
فیلم «حفاری» داستان یک کاوشگر است که به همراه تیمش در سال 1938حوالی ساتن هو مشغول حفاری زمین هستند که با یک کشتی چوبی تاریخی که متعلق به عصر تاریک است، برخورد می‌ کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم حفاری

Simon Stone
Moira Buffini
Stefan Gregory
Jon Harris

خلاصه محتوا

فیلم «حفاری» داستان یک کاوشگر است که به همراه تیمش در سال 1938حوالی ساتن هو مشغول حفاری زمین هستند که با یک کشتی چوبی تاریخی که متعلق به عصر تاریک است، برخورد می‌ کنند.