پوستر فیلم  حفاری

حفاری

The Dig

.1ساعت و46دقیقه
فیلم «حفاری» داستان یک کاوشگر است که به همراه تیمش در سال 1938حوالی ساتن هو مشغول حفاری زمین هستند که با یک کشتی چوبی تاریخی که متعلق به عصر تاریک است...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم حفاری

 فیلم حفاری
 فیلم حفاری
 فیلم حفاری
 فیلم حفاری
 فیلم حفاری

عوامل سازنده فیلم حفاری

Simon Stone
Moira Buffini
Stefan Gregory
Jon Harris

درباره فیلم حفاری

فیلم «حفاری» داستان یک کاوشگر است که به همراه تیمش در سال 1938حوالی ساتن هو مشغول حفاری زمین هستند که با یک کشتی چوبی تاریخی که متعلق به عصر تاریک است، برخورد می‌ کنند.