قصه های کربلا: عمود 741Stories of Karbala: Pillar 741

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قصه های کربلا: عمود 741

کارگردان: اصغر بختیاری

محصولایران
مستند «قصه های کربلا: عمود 741» به معرفی چند خانواده عراقی و کمک هایشان به زائرین حسینی درسفر اربعین پرداخته است.