پوستر فیلم  صاحبدلان

صاحبدلان

Sahebdelan

سریالایرانی
.41دقیقه
سریال «صاحبدلان» داستان پیرمرد متدینی به نام «خلیل» است که به شغل صحافی مشغول است. «خلیل» شبی در خواب رؤیای صادقه ای می بیند و بر اساس الهامات و نشانه...

تصاویر و جزییات سریال صاحبدلان

 سریال صاحبدلان
 سریال صاحبدلان
 سریال صاحبدلان
 سریال صاحبدلان
 سریال صاحبدلان

عوامل سازنده سریال صاحبدلان

درباره سریال صاحبدلان

سریال «صاحبدلان» داستان پیرمرد متدینی به نام «خلیل» است که به شغل صحافی مشغول است. «خلیل» شبی در خواب رؤیای صادقه ای می بیند و بر اساس الهامات و نشانه هایی که برایش اتفاق می افتد برای ارشاد برادرش «جلیل»، که از راه نامشروع به ثروت اندوزی مشغول است، عزم خود را جزم می کند.