پوستر فیلم  شیرها

شیرها

فیلمهندی
.2ساعت و9دقیقه
فیلم ««شیرها» درباره زنی است که به عنوان مامور محیط بان، در جهت حفظ محیط زیست فعالیت می‌ کند و در حالی که در پی شناخت خود واقعی اش در حیات وحش است، برای رسیدن به تعادل میان دنیای انسان ها و حیوانات تلاش می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شیرها

Amit Masurkar
Mayur Narvekar
Dipika Kalra

خلاصه محتوا

فیلم ««شیرها» درباره زنی است که به عنوان مامور محیط بان، در جهت حفظ محیط زیست فعالیت می‌ کند و در حالی که در پی شناخت خود واقعی اش در حیات وحش است، برای رسیدن به تعادل میان دنیای انسان ها و حیوانات تلاش می کند.