پوستر فیلم  فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

.1ساعت و40دقیقه
فیلم «فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه» اثری دلهره آور درباره یک قاتل سریالی به نام «تد باندی» است. داستان این فیلم براساس کتاب همسر «تد باندی» به نام «الیزابت کندل» نوشته شده است. همسر او تا مدت ها قاتل سریالی بودن او را باور نداشت.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

بازیگران فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

عوامل سازنده فیلم فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه

Joe Berlinger
Joe BerlingerNicolas Chartier
Josh Schaeffer

خلاصه محتوا

فیلم «فوق العاده شرور به طرز شوکه کننده ای شیطانی و فرومایه» اثری دلهره آور درباره یک قاتل سریالی به نام «تد باندی» است. داستان این فیلم براساس کتاب همسر «تد باندی» به نام «الیزابت کندل» نوشته شده است. همسر او تا مدت ها قاتل سریالی بودن او را باور نداشت.