پوستر فیلم  شوکران

شوکران

فیلمایرانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم «شوکران» داستان «محمود بصیرت» یک از مدیران ارشد کارخانه‌ ای در نزدیکی تهران که قرار است کارخانه اش بفروش برسد و مهندس «خاکپور» که از دوستان «بصیرت» است، موضوع پیشنهاد رشوه از سوی افراد ناشناس برای جلب همکاری را با او در میان می‌گذارد.

عوامل سازنده فیلم شوکران

بهروز افخمی
سید ضیا هاشمی
بهروز افخمی

خلاصه محتوا

فیلم «شوکران» داستان «محمود بصیرت» یک از مدیران ارشد کارخانه‌ ای در نزدیکی تهران که قرار است کارخانه اش بفروش برسد و مهندس «خاکپور» که از دوستان «بصیرت» است، موضوع پیشنهاد رشوه از سوی افراد ناشناس برای جلب همکاری را با او در میان می‌گذارد.