شوکرانShokaran

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شوکران

کارگردان: بهروز افخمی

محصولایران
فیلم «شوکران» داستان «محمود بصیرت» یک از مدیران ارشد کارخانه‌ ای در نزدیکی تهران که قرار است کارخانه اش بفروش برسد و مهندس «خاکپور» که از دوستان «بصیرت» است، موضوع پیشنها...