پوستر فیلم  سرزمین بد

سرزمین بد

.1ساعت و54دقیقه
فیلم «سرزمین بد» در خصوص کارآگاهی به اسم «ماتیاس بریچر» است که برای بخشیده شدن گناهان خود به جاهای مختلف سفر می کند و متخلفین و قاتلین را دستگیر و به سزای اعمالشان می رساند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سرزمین بد

Justin Lee
Jennifer AmbroseLara Cuddy
Justin Lee
Jared Forman
Michael Tang

خلاصه محتوا

فیلم «سرزمین بد» در خصوص کارآگاهی به اسم «ماتیاس بریچر» است که برای بخشیده شدن گناهان خود به جاهای مختلف سفر می کند و متخلفین و قاتلین را دستگیر و به سزای اعمالشان می رساند.