پوستر فیلم  بهترین بازی دنیا

بهترین بازی دنیا

.1ساعت و52دقیقه
فیلم «بهترین بازی دنیا» داستان پسری از خانواده سطح پایین است که از کودکی به بازی گلف علاقه دارد و به عنوان شاگرد در کنار گلف بازان ماهر و مرفه به کسب مهارت پرداخته است. هم چنین او در مسابقات، با قهرمان و الگوی خود به رقابت می پردازد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم بهترین بازی دنیا

Bill Paxton
David BlockerLarry Brezner
Mark Frost
Brian Tyler
Elliot Graham

خلاصه محتوا

فیلم «بهترین بازی دنیا» داستان پسری از خانواده سطح پایین است که از کودکی به بازی گلف علاقه دارد و به عنوان شاگرد در کنار گلف بازان ماهر و مرفه به کسب مهارت پرداخته است. هم چنین او در مسابقات، با قهرمان و الگوی خود به رقابت می پردازد.