پوستر فیلم  شکست ناپذیر 2 : آخرین مرد ایستاد

شکست ناپذیر 2 : آخرین مرد ایستاد

Undisputed II: Last Man Standing

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «شکست ناپذیر 2 : آخرین مرد ایستاد» این بار قهرمان سنگین وزن بوکس، «جورج آیسمن» با یک توطئه و به اتهام مواد مخدر به زندان می افتد و زمانی نمی برد ...

فیلم‌های پیشنهادی

بازیگران فیلم شکست ناپذیر 2 : آخرین مرد ایستاد

عوامل سازنده فیلم شکست ناپذیر 2 : آخرین مرد ایستاد

Isaac Florentine
Danny Dimbort
Stephen Edwards
Irit Raz

درباره فیلم شکست ناپذیر 2 : آخرین مرد ایستاد

فیلم «شکست ناپذیر 2 : آخرین مرد ایستاد» این بار قهرمان سنگین وزن بوکس، «جورج آیسمن» با یک توطئه و به اتهام مواد مخدر به زندان می افتد و زمانی نمی برد که وارد مسابقات غیر رسمی بوکس در زندان می شود.