پوستر فیلم  چرت زدن

چرت زدن

Nodding Off

انیمیشنآمریکایی
.2دقیقه
انیمیشن کوتاه «چرت زدن» داستان یک راننده است که پشت فرمان خوابش می‌برد و سگ تزئینی روی داشبورد در پی نجاتش برمی‌آید.

تصاویر و جزییات انیمیشن چرت زدن

 انیمیشن چرت زدن
 انیمیشن چرت زدن
 انیمیشن چرت زدن
 انیمیشن چرت زدن
 انیمیشن چرت زدن

عوامل سازنده انیمیشن چرت زدن

Kailey Choi

درباره انیمیشن چرت زدن

انیمیشن کوتاه «چرت زدن» داستان یک راننده است که پشت فرمان خوابش می‌برد و سگ تزئینی روی داشبورد در پی نجاتش برمی‌آید.