پوستر فیلم  چرت زدن

چرت زدن

انیمیشنآمریکایی
.2دقیقه
انیمیشن کوتاه «چرت زدن» داستان یک راننده است که پشت فرمان خوابش می‌برد و سگ تزئینی روی داشبورد در پی نجاتش برمی‌آید.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن چرت زدن

Kailey Choi

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «چرت زدن» داستان یک راننده است که پشت فرمان خوابش می‌برد و سگ تزئینی روی داشبورد در پی نجاتش برمی‌آید.