پوستر فیلم  سد داستان یک سگ آبی

سد داستان یک سگ آبی

DAM The Story Of Kit The Beaver

انیمیشنکانادایی
.12دقیقه
انیمیشن کوتاه «سد داستان یک سگ آبی» درباره یک حیوان جوان پر شور که دوست دارد صداهای جنگلی را که در آن زندگی می کند کشف کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن سد داستان یک سگ آبی

Kjell Boersma
Josh Clavir
Kjell Boersma
Erica Procunier

درباره انیمیشن سد داستان یک سگ آبی

انیمیشن کوتاه «سد داستان یک سگ آبی» درباره یک حیوان جوان پر شور که دوست دارد صداهای جنگلی را که در آن زندگی می کند کشف کند.