پوستر فیلم  سد داستان یک سگ آبی

سد داستان یک سگ آبی

انیمیشنکانادایی
.12دقیقه
انیمیشن کوتاه «سد داستان یک سگ آبی» درباره یک حیوان جوان پر شور که دوست دارد صداهای جنگلی را که در آن زندگی می کند کشف کند.

عوامل سازنده انیمیشن سد داستان یک سگ آبی

Kjell Boersma
Josh Clavir
Kjell Boersma
Erica Procunier

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «سد داستان یک سگ آبی» درباره یک حیوان جوان پر شور که دوست دارد صداهای جنگلی را که در آن زندگی می کند کشف کند.