پوستر فیلم  مسافر

مسافر

انیمیشنفرانسه ای
.6دقیقه
انیمیشن کوتاه «مسافر» درباره مردی است که مسافر یک قطار است. او رویاهایی از همسر و فرزندش در بین راه می بیند.

عوامل سازنده انیمیشن مسافر

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «مسافر» درباره مردی است که مسافر یک قطار است. او رویاهایی از همسر و فرزندش در بین راه می بیند.