پوستر فیلم  کماندو

کماندو

Commando

فیلمهندی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «کماندو» داستان کماندوی هندی است که بعد از یک صانحه هوایی در چین فرود می آید و دولت چین او را به عنوان تروریست می شناسد.

تصاویر و جزییات فیلم کماندو

 فیلم کماندو
 فیلم کماندو
 فیلم کماندو
 فیلم کماندو

عوامل سازنده فیلم کماندو

Dilip Ghosh
Vipul Amrutlal Shah
Ritesh Shah
Prasad Sashte
Amitabh Shukla

درباره فیلم کماندو

فیلم «کماندو» داستان کماندوی هندی است که بعد از یک صانحه هوایی در چین فرود می آید و دولت چین او را به عنوان تروریست می شناسد.