پوستر فیلم  متولد 65

متولد 65

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «متولد 65» داستان دختر و پسر جوانی است که با رویای پولدار شدن در سالروز آشنایی شان، تصمیم می گیرند تا خود را جای شخصیت های مختلف اجتماعی جا بزنند و با سرکار گذاشتن مردم در شهر شیطنت هایی انجام دهند. اما این تصمیم سرانجام خوشی ندارد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم متولد 65

خلاصه محتوا

فیلم «متولد 65» داستان دختر و پسر جوانی است که با رویای پولدار شدن در سالروز آشنایی شان، تصمیم می گیرند تا خود را جای شخصیت های مختلف اجتماعی جا بزنند و با سرکار گذاشتن مردم در شهر شیطنت هایی انجام دهند. اما این تصمیم سرانجام خوشی ندارد.