پوستر فیلم  متولد 65

متولد 65

Born in 1987

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «متولد 65» داستان دختر و پسر جوانی است که با رویای پولدار شدن در سالروز آشنایی شان، تصمیم می گیرند تا خود را جای شخصیت های مختلف اجتماعی جا بزنند...

تصاویر و جزییات فیلم متولد 65

 فیلم متولد 65
 فیلم متولد 65
 فیلم متولد 65
 فیلم متولد 65
 فیلم متولد 65

عوامل سازنده فیلم متولد 65

درباره فیلم متولد 65

فیلم «متولد 65» داستان دختر و پسر جوانی است که با رویای پولدار شدن در سالروز آشنایی شان، تصمیم می گیرند تا خود را جای شخصیت های مختلف اجتماعی جا بزنند و با سرکار گذاشتن مردم در شهر شیطنت هایی انجام دهند. اما این تصمیم سرانجام خوشی ندارد.