ناخوانده در شهرNakhandeh Dar Shahr

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ناخوانده در شهر

محصولایران
مستند «ناخوانده در شهر» تلاش کادر درمان شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماران را به تصویر می کشد.