پوستر فیلم  ارتش دزدان

ارتش دزدان

Army of Thieves

فیلمآلمانی
.1ساعت و57دقیقه
فیلم «ارتش دزدان» قبل از وقایع ارتش مردگان اتفاق می افتد. زمانی که «لودویگ دیتر» آلمانی به همراه گروهی جنایتکار استخدام می شوند تا سه عدد از بزرگ ترین...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم ارتش دزدان

 فیلم ارتش دزدان
 فیلم ارتش دزدان
 فیلم ارتش دزدان
 فیلم ارتش دزدان
 فیلم ارتش دزدان

عوامل سازنده فیلم ارتش دزدان

درباره فیلم ارتش دزدان

فیلم «ارتش دزدان» قبل از وقایع ارتش مردگان اتفاق می افتد. زمانی که «لودویگ دیتر» آلمانی به همراه گروهی جنایتکار استخدام می شوند تا سه عدد از بزرگ ترین و سخت ترین گاو صندوق های جهان را باز کنند و محتویات درون این گاوصندوق ها را به سرقت ببرند.