پوستر فیلم  دست نیافتنی ها

دست نیافتنی ها

The Intouchables

.1ساعت و45دقیقه
فیلم «دست‌ نیافتنی ‌ها» داستان مردی به نام «فیلیپ» است که در یک حادثه چتربازی آسیب شدیدی می بیند و دیگر نمی تواند راه برود. حال او برای کارهای روزمره ...

تصاویر و جزییات فیلم دست نیافتنی ها

 فیلم دست نیافتنی ها
 فیلم دست نیافتنی ها
 فیلم دست نیافتنی ها
 فیلم دست نیافتنی ها
 فیلم دست نیافتنی ها

عوامل سازنده فیلم دست نیافتنی ها

درباره فیلم دست نیافتنی ها

فیلم «دست‌ نیافتنی ‌ها» داستان مردی به نام «فیلیپ» است که در یک حادثه چتربازی آسیب شدیدی می بیند و دیگر نمی تواند راه برود. حال او برای کارهای روزمره اش نیاز به کمک دارد و از این رو یک پسر جوان را استخدام می کند و این دو رابطه دوستی خوبی باهم برقرار می کنند.