پوستر فیلم  دست نیافتنی ها

دست نیافتنی ها

.1ساعت و45دقیقه
فیلم «دست‌ نیافتنی ‌ها» داستان مردی به نام «فیلیپ» است که در یک حادثه چتربازی آسیب شدیدی می بیند و دیگر نمی تواند راه برود. حال او برای کارهای روزمره اش نیاز به کمک دارد و از این رو یک پسر جوان را استخدام می کند و این دو رابطه دوستی خوبی باهم برقرار می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دست نیافتنی ها

خلاصه محتوا

فیلم «دست‌ نیافتنی ‌ها» داستان مردی به نام «فیلیپ» است که در یک حادثه چتربازی آسیب شدیدی می بیند و دیگر نمی تواند راه برود. حال او برای کارهای روزمره اش نیاز به کمک دارد و از این رو یک پسر جوان را استخدام می کند و این دو رابطه دوستی خوبی باهم برقرار می کنند.