پوستر فیلم  گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی

Driving Licence

فیلمهندی
.2ساعت و2دقیقه
فیلم «گواهینامه رانندگی» درباره یک بازیگر مشهور هندی است که نیاز به تمدید گواهینامه اش دارد. در این میان شخصی که مسئول تمدید گواهینامه او است یکی از ط...

تصاویر و جزییات فیلم گواهینامه رانندگی

 فیلم گواهینامه رانندگی
 فیلم گواهینامه رانندگی
 فیلم گواهینامه رانندگی
 فیلم گواهینامه رانندگی
 فیلم گواهینامه رانندگی

عوامل سازنده فیلم گواهینامه رانندگی

Jean Paul Lal
Supriya MenonListin Stephen
Sachy
Ratheesh Raj

درباره فیلم گواهینامه رانندگی

فیلم «گواهینامه رانندگی» درباره یک بازیگر مشهور هندی است که نیاز به تمدید گواهینامه اش دارد. در این میان شخصی که مسئول تمدید گواهینامه او است یکی از طرفداران وی نیز است. اما یک سری سوء تفاهم و اتفاقاتی رخ می دهد که این امر به تعویق می افتد.