نسخه ایرانی
بستن

نسخه ایرانیIranian Prescription

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نسخه ایرانی
پیش نمایش

کارگردان: علی شفیعی

محصولایران
مستند «نسخه ایرانی» روایتی از مدیریت غلط کشور در مسئله دارو است. این مستند در کنار تحریم دارو، تصمیم های غلط مدیران در حوزه درمان و دارو را یکی از اصلی ترین علل بحران در ...