نسخه ایرانی
بستن
پوستر فیلم  نسخه ایرانی

نسخه ایرانی

Iranian Prescription

مستندایرانی
.31دقیقه
مستند «نسخه ایرانی» روایتی از مدیریت غلط کشور در مسئله دارو است. این مستند در کنار تحریم دارو، تصمیم های غلط مدیران در حوزه درمان و دارو را یکی از اصل...

تصاویر و جزییات مستند نسخه ایرانی

 مستند نسخه ایرانی
 مستند نسخه ایرانی
 مستند نسخه ایرانی
 مستند نسخه ایرانی

عوامل سازنده مستند نسخه ایرانی

درباره مستند نسخه ایرانی

مستند «نسخه ایرانی» روایتی از مدیریت غلط کشور در مسئله دارو است. این مستند در کنار تحریم دارو، تصمیم های غلط مدیران در حوزه درمان و دارو را یکی از اصلی ترین علل بحران در این موضوع می داند.