روشنی‌های صحنهLimelight

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روشنی‌های صحنه

کارگردان: Charles Chaplin

محصولآمریکا
فیلم «روشنی‌های صحنه» داستان «کالورو» یک کمدین مشهوری است و که بعدها شهرتش را از دست می دهد. روزی در محل سکونتش یک بالرین به نام «تری» را می بیند که از زندگی ناامید شده و دست به خودکشی زده است. «کالورو» کمکش می کند و او به زندگی خود باز می گردد.
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Joe Inge