روشنی‌های صحنهLimelight

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روشنی‌های صحنه

کارگردان: Charles Chaplin

محصولآمریکا
فیلم «روشنی‌های صحنه» داستان «کالورو» یک کمدین مشهوری است و که بعدها شهرتش را از دست می دهد. روزی در محل سکونتش یک بالرین به نام «تری» را می بیند که از زندگی ناامید شده و...
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Charles Chaplin
Joe Inge