ناموجود

ماجراهای اینترنتیAdventures of the Internet

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ماجراهای اینترنتی

کارگردان: حسین قناعت

محصولایران
مه رو، دختربچه پرورشگاهی كه خانواده اش را در حادثه زلزله از دست داده، از طريق اينترنت، پدربزرگش را می يابد و به روستا نزد آن ها می رود. در آن جا متوجه می شود كه چند زمين خوار با خريد زمين، روستاييان را آواره شهرها می كنند. مه رو به همراه خانم معلم و بعضی اهالی روستا در صدد مقابله با اين جريان برمی آيند...
فیلم‌های پیشنهادی