ماجراهای اینترنتی
بستن

ماجراهای اینترنتیInternet Adventures

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ماجراهای اینترنتی
پیش نمایش

کارگردان: حسین قناعت

محصولایران
فیلم «ماجراهای اینترنتی» داستان دختر بچه ای است که پدر و مادرش را در زلزله رودبار از دست داده و در یکی از پرورشگاه های تهران زندگی می کند، پس از هشت سال تنها عکس بر جای م...