پوستر فیلم  ترمینال

ترمینال

.1ساعت و37دقیقه
فیلم «ترمینال» داستان «ویکتور» مهاجر پناهنده ای است که اجازه ورود به آمریکا را پیدا نمی کند، او نمی تواند به کشورش بازگردد و مجبور می شود تا در فرودگاه بماند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ترمینال

Steven Spielberg
John Williams
Michael Kahn

خلاصه محتوا

فیلم «ترمینال» داستان «ویکتور» مهاجر پناهنده ای است که اجازه ورود به آمریکا را پیدا نمی کند، او نمی تواند به کشورش بازگردد و مجبور می شود تا در فرودگاه بماند.