پوستر فیلم  محافظ مزدور

محافظ مزدور

The Hitmans Bodyguard

.1ساعت و48دقیقه
فیلم «محافظ مزدور» داستان یک محافظ با شخصیت کمدی است که می خواهد یک ماموریت غیرممکن را انجام دهد. او ماموریت دارد که از یک قاتل محافظت کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم محافظ مزدور

 فیلم محافظ مزدور
 فیلم محافظ مزدور
 فیلم محافظ مزدور
 فیلم محافظ مزدور
 فیلم محافظ مزدور

عوامل سازنده فیلم محافظ مزدور

Patrick Hughes
Mark GillMatthew O'Toole
Tom O'Connor
Atli Örvarsson
Jake Roberts

درباره فیلم محافظ مزدور

فیلم «محافظ مزدور» داستان یک محافظ با شخصیت کمدی است که می خواهد یک ماموریت غیرممکن را انجام دهد. او ماموریت دارد که از یک قاتل محافظت کند.