پوستر فیلم  نامه های کارستن

نامه های کارستن

سریالایرانی
.24دقیقه
مجموعه مستند «نامه های کارستن» درباره تاریخ اشغال ایران توسط متفقین است. یک خلبان آلمانی به نام «کارستن» که هم‌ زمان با جنگ جهانی دوم به قصد جاسوسی وارد ایران می شود و در زمان فعالیتش در کشور ما برای همسرش «لیانا» در برلین نامه می نویسد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال نامه های کارستن

عطا پناهی
مهدی مطهر
عطا پناهی
حمید علیداد

خلاصه محتوا

مجموعه مستند «نامه های کارستن» درباره تاریخ اشغال ایران توسط متفقین است. یک خلبان آلمانی به نام «کارستن» که هم‌ زمان با جنگ جهانی دوم به قصد جاسوسی وارد ایران می شود و در زمان فعالیتش در کشور ما برای همسرش «لیانا» در برلین نامه می نویسد.