پوستر فیلم  شرح یک عکس

شرح یک عکس

مستندایرانی
.49دقیقه
مستند «شرح یک عکس» روایت حادثه تروریستی تهران که توسط گروه داعش در مجلس شورای اسلامی رخ داد را به نمایش می گذارد. مهم ترین عکسی که در این حادثه سوژه اصلی خبرگزاری های داخلی و خارجی بود توسط «امید وهاب زاده» از لحظه نجات کودکی به نام «عماد» گرفته شد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند شرح یک عکس

خلاصه محتوا

مستند «شرح یک عکس» روایت حادثه تروریستی تهران که توسط گروه داعش در مجلس شورای اسلامی رخ داد را به نمایش می گذارد. مهم ترین عکسی که در این حادثه سوژه اصلی خبرگزاری های داخلی و خارجی بود توسط «امید وهاب زاده» از لحظه نجات کودکی به نام «عماد» گرفته شد.