ناموجود

زیر بامهای شهرUnder the Roofs of the City

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  زیر بامهای شهر

کارگردان: اصغر هاشمی

محصولایران
اسد دادوند و نامزدش، شکوه تکاوندی، قرار گذاشته اند که پس از یافتن خانه ای اجاره ای ازدواج کنند. اسد پس از مدتی تلاش به کمک برادرش، امین، خانه ای پیدا می کنند که در اجاره ی مرد عیالواری است به نام گلدوست. گلدوست، که وضع مالی مناسبی ندارد، قادر نیست خانه ی‌ جدیدی پیدا کند...
فیلم‌های پیشنهادی