پوستر فیلم  نیمه ابری

نیمه ابری

Partly Cloudy

انیمیشنآمریکایی
.5دقیقه
انیمیشن کوتاه «نیمه ابری» داستان ابری به نام «گاس» است که نوزاد حیوانات خاص و خطرناک را می سازد. از آن جایی که هر لک لک وظیفه حمل نوزادان را بر عهده د...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن نیمه ابری

Peter Sohn
Kevin Reher
Peter Sohn
Michael Giacchino
Jason Hudak

درباره انیمیشن نیمه ابری

انیمیشن کوتاه «نیمه ابری» داستان ابری به نام «گاس» است که نوزاد حیوانات خاص و خطرناک را می سازد. از آن جایی که هر لک لک وظیفه حمل نوزادان را بر عهده دارد، لک لکی به نام «پک» حامل حیوانات خطرناکی است که «گاس» می سازد و به او آسیب می رسانند و مانع از سفرش می شوند. بعد از مدتی «پک»، «گاس» را ترک می کند، اما نه برای همیشه...