پوستر فیلم  سیلی

سیلی

فیلمهندی
.2ساعت و10دقیقه
فیلم «سیلی» درباره زن جوانی است که زندگی شاد و خوبی با همسر خود دارد، اما یک شب همسر او در یک مراسم عصبانی شده و به او سیلی می زند که همین کار باعث می شود ماجرایی تازه میان این زن و شوهر به وجود بیاید.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سیلی

Anubhav Sinha
Bhushan Kumar
Yasha Ramchandani

خلاصه محتوا

فیلم «سیلی» درباره زن جوانی است که زندگی شاد و خوبی با همسر خود دارد، اما یک شب همسر او در یک مراسم عصبانی شده و به او سیلی می زند که همین کار باعث می شود ماجرایی تازه میان این زن و شوهر به وجود بیاید.