مرد عوضیThe Changed Man

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرد عوضی

کارگردان: محمدرضا هنرمند

محصولایران
فیلم «مرد عوضی» درباره «خسرو پذیرش» مخترع فقیر یک پودر جادویی لباسشویی است که به یک کارخانه تولید پودر می‌ رود تا با دیدن مدیرعامل، اختراعش را به تولید برساند. اما تصادفا...