پوستر فیلم  روایت دیدار

روایت دیدار

Narration of the meeting

مستندایرانی
.28دقیقه
مستند «روایت دیدار» داستان دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری «آیت الله خامنه ای» به مناسبت آغاز سال تحصیلی است. در این مستند با نمایندگان اتحادیه های...

تصاویر و جزییات مستند روایت دیدار

 مستند روایت دیدار
 مستند روایت دیدار
 مستند روایت دیدار
 مستند روایت دیدار
 مستند روایت دیدار

عوامل سازنده مستند روایت دیدار

حمید شعبانی
سید فرشاد حسینی
حمید شعبانی

درباره مستند روایت دیدار

مستند «روایت دیدار» داستان دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری «آیت الله خامنه ای» به مناسبت آغاز سال تحصیلی است. در این مستند با نمایندگان اتحادیه های دانشجویان از جمله مسئول بسیج دانشجویی «دانشگاه تهران» دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی کشور، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان درباره این دیدار مصاحبه می شود.