پوستر فیلم  گنجینه

گنجینه

سریالایرانی
.1دقیقه

قسمت‌های جدید این انیمیشن، روزهای دوشنبه هر هفته منتشر خواهد شد

انیمیشن سریالی «گنجینه» برای گروه های سنی بزرگسال ساخته شده است که در هر قسمت با استفاده از کاراکتر های سیاه و سفید به موضوعات و معضلات اجتماعی موثر در نوع زندگی افراد همچون بهره‌ وری، تولید، نتایج كار جمعی و ترافیک می پردازد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال گنجینه

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «گنجینه» برای گروه های سنی بزرگسال ساخته شده است که در هر قسمت با استفاده از کاراکتر های سیاه و سفید به موضوعات و معضلات اجتماعی موثر در نوع زندگی افراد همچون بهره‌ وری، تولید، نتایج كار جمعی و ترافیک می پردازد.