پوستر فیلم  حسابدار

حسابدار

The Accountant

.2ساعت
فیلم «حسابدار» «The Accountant» داستان «کریستن ولف» یک ریاضیدان نابغه است که تمایل بسیار زیادی برای کار با اعداد و ارقام دارد. او در پوشش یک دفتر حساب...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم حسابدار

 فیلم حسابدار
 فیلم حسابدار
 فیلم حسابدار
 فیلم حسابدار
 فیلم حسابدار

عوامل سازنده فیلم حسابدار

Gavin O'Connor
Bill Dubuque
Mark Isham
Richard Pearson

درباره فیلم حسابدار

فیلم «حسابدار» «The Accountant» داستان «کریستن ولف» یک ریاضیدان نابغه است که تمایل بسیار زیادی برای کار با اعداد و ارقام دارد. او در پوشش یک دفتر حسابداری، برای سازمان های جنایی خطرناک پولشویی می کند و سرمایه آن ها را مدیریت می کند. در این هنگام که یک مامور ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی به او نزدیک می شود، مشتری جدیدی به سراغش می آید.