پوستر فیلم  چریک فیلمساز

چریک فیلمساز

مستندایرانی
.31دقیقه
مستند «چریک فیلمساز» به بررسی سینما و فیلم های محسن مخملباف از دهه شصت تاکنون می پردازد و تلاش دارد فراز و نشیب های این چهره سینمایی را مورد بررسی قرار دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند چریک فیلمساز

خلاصه محتوا

مستند «چریک فیلمساز» به بررسی سینما و فیلم های محسن مخملباف از دهه شصت تاکنون می پردازد و تلاش دارد فراز و نشیب های این چهره سینمایی را مورد بررسی قرار دهد.