پوستر فیلم  چریک فیلمساز

چریک فیلمساز

Guerrilla Filmmaker

مستندایرانی
.31دقیقه
مستند «چریک فیلمساز» به بررسی سینما و فیلم های محسن مخملباف از دهه شصت تاکنون می پردازد و تلاش دارد فراز و نشیب های این چهره سینمایی را مورد بررسی قرا...

تصاویر و جزییات مستند چریک فیلمساز

 مستند چریک فیلمساز
 مستند چریک فیلمساز
 مستند چریک فیلمساز
 مستند چریک فیلمساز

عوامل سازنده مستند چریک فیلمساز

درباره مستند چریک فیلمساز

مستند «چریک فیلمساز» به بررسی سینما و فیلم های محسن مخملباف از دهه شصت تاکنون می پردازد و تلاش دارد فراز و نشیب های این چهره سینمایی را مورد بررسی قرار دهد.