ناموجود

دستمزد‏The Wage‏

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دستمزد

کارگردان: مجید جوانمرد

محصولایران
دو مرد درمانده و نیازمند، یکی سالمند و دیگری جوان، با گرفتن دستمزد مأموریت سرقت دو جسد و حمل آن به روستایی در غرب و تحویل به صاحبان آن را می‌پذیرند. آنها با موفقیت مرحله اول مأموریتشان را به انجام رسانده و سپس جنازه ها را درون جعبه ساز مخفی کرده و به عنوان دوره گرد، به سوی غرب حرکت می‌کنند. هنوز سفر پایان نیافته که...
فیلم‌های پیشنهادی