پوستر فیلم  تغییر چهره

تغییر چهره

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «تغییر چهره» داستان «شان آرچر» پلیس وظیفه شناسی است که در طی حادثه‌ ای پسرش را از دست می‌ دهد. چند سال از این ماجرا می‌ گذرد و پلیس‌ ها به دنبال قاتل هستند. «شان» که از غم از دست دادن پسرش، افسرده و خشمگین است، با همکارانش تند خویی می‌ کند و با تغییر چهره به زندان می رود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم تغییر چهره

John Woo
John Powell

خلاصه محتوا

فیلم «تغییر چهره» داستان «شان آرچر» پلیس وظیفه شناسی است که در طی حادثه‌ ای پسرش را از دست می‌ دهد. چند سال از این ماجرا می‌ گذرد و پلیس‌ ها به دنبال قاتل هستند. «شان» که از غم از دست دادن پسرش، افسرده و خشمگین است، با همکارانش تند خویی می‌ کند و با تغییر چهره به زندان می رود.