پوستر فیلم  زمین گرم

زمین گرم

Warm Land

سریالایرانی
.42دقیقه
سریال «زمین گرم» درباره دو برادر است که سال ها بی خبر از هم بودند، برادر بزرگ‌ تر در آخرین ساعات حیات خود به سراغ برادر کوچک‌ تر می‌ رود تا وصیت کند، ...

تصاویر و جزییات سریال زمین گرم

 سریال زمین گرم
 سریال زمین گرم
 سریال زمین گرم
 سریال زمین گرم
 سریال زمین گرم

عوامل سازنده سریال زمین گرم

سعید نعمت الله
محمدرضا شفیعی
مهدی سعدی

درباره سریال زمین گرم

سریال «زمین گرم» درباره دو برادر است که سال ها بی خبر از هم بودند، برادر بزرگ‌ تر در آخرین ساعات حیات خود به سراغ برادر کوچک‌ تر می‌ رود تا وصیت کند، وصیتی که زندگی برادر کوچک را دستخوش چالشی بزرگ می ‌کند.