پوستر فیلم  شرلوک

شرلوک

Sherlock

سریالانگلیسی
.38دقیقه
سریال «شرلوک» داستان کارآگاه مشاور «شرلوک هولمز» است، شخصی که با چشمان تیزبین و ذهن استثنایی خود معماهای پیچیده را حل می کند. او به همراه دوست صمیمی ا...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات سریال شرلوک

 سریال شرلوک
 سریال شرلوک
 سریال شرلوک
 سریال شرلوک
 سریال شرلوک

عوامل سازنده سریال شرلوک

Paul McGuiganNick Hurran
Sue VertueElaine Cameron

درباره سریال شرلوک

سریال «شرلوک» داستان کارآگاه مشاور «شرلوک هولمز» است، شخصی که با چشمان تیزبین و ذهن استثنایی خود معماهای پیچیده را حل می کند. او به همراه دوست صمیمی اش دکتر «جان واتسون» که تازه از خدمت نظامی در افغانستان بازگشته، در خانه ای واقع در خیابان «بیکر» در لندن امروزی زندگی می کنند. «جیمز موریارتی» که مثل «شرلوک» یک شغل جدید اختراع کرده و تنها تبهکار مشاور دنیاست، در هر قسمت با در نظر گرفتن چالشی برای «هلمز» او را به مبارزه می طلبد.